ตานก๋วยสลากวัดนาราบ อ.นาน้อย จ.น่าน

 

ขอขอบคุณวิดีโอจาก <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/7PSy0XTyD4U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


style=”display:block; text-align:center;”
data-ad-layout=”in-article”
data-ad-format=”fluid”
data-ad-client=”ca-pub-6124458310969404″
data-ad-slot=”3289543098″>

1.ด.ช.โชคชัย เรืองสูงเนิน

2.ด.ช.ธนธรณ์ เหมืองสาม

3.ด.ช.สิทธิชัย ใจหงอก

4.ด.ช.นภัทร สายนาค

5.ด.ญ.รุจีรัตน์ ไชยชนะ

6.ด.ญ.วิชชุดา กองสอน

7.ด.ญ.กนกรส กาวินคำ

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook